Menu
Úvod
Oznámenie a usmernenie
Prezentácia MŠ
Pozrite sa k nám
Aktivity
Semienko a rastlinka
Svetom s počítačom
Zamestnanci
Výučba anglického jazyka
Galéria English
Logopedická starostlivosť
Fotogaléria
Galéria pre rodičov
Logopédia
Psychologická starostlivosť
2 % dane z príjmu
Poradné orgány školy
Hodnotiaca správa
Kontakt
Vyhľadávanie
- - - - - - - - - - - - - -
Ďakujeme sponzorom
Kniha návštev
Výtvarno-kreatívna súťaž Zvedaví Felix
 

Úvod arrow Oznámenie a usmernenie
Oznámenie a usmernenie
Zápis detí do Súkromnej materskej školy Felix Tlačiť E-mail
Zápis detí do Súkromnej materskej školy Felix
Mikovíniho 3, 831 02 Bratislava 3

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov Felix MŠ s.r.o. , ako zriaďovateľ Súkromnej materskej školy Felix oznamuje rodičovskej verejnosti, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční online

od 7.5. do 18.5. 2020

Prihlášku si môžu rodičia nájsť priamo na webovej stránke materskej školy www.felixms.sk (pdf verzia). K prihláške nemusí byť priložené vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa, potvrdenie o očkovaní dieťaťa. Povinnosťou rodiča však bude tieto doklady doložiť následne na základe vývoja epidemiologickej situácie. Priložená však bude kópia kartičky poistenca.

Termín odovzdávania prihlášok do materskej školy je od 7.5 do 18.5. 2020

Kritériá pre prijatie detí:

1. Prednostne sa prijímajú deti 5-6 ročné a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
2. Deti 3 a 4 ročné,
3. Deti, ktoré k 1. 1. 2020 dovŕšili 2 roky.

Písomné rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa si rodič môže vyzdvihnúť v materskej škole od 25.5. do 29.5. 2020 na základe osobného dohovoru s riaditeľkou materskej školy. Jeho súčasťou budú i iné záväzné písomnosti.

Zoznam prijatých a neprijatých detí bude zverejnený na budove materskej školy. Rodičia, ktorí si nevyzdvihnú rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí do materskej školy, obdržia rozhodnutie poštou a, to do 30 dní od podania prihlášky.

Prijatie dieťaťa do materskej školy je možné aj počas celého roka, pokiaľ je voľná kapacita nášho predškolského zariadenia.

Ladislav Hrušč
zriaďovateľ
Súkromná materská škola Felix
Tel. kontakt 0911449770
 
 
 
Posledná úprava ( Pondelok, 11 máj 2020 )
 
Oznámenie - 12.03.2020 Tlačiť E-mail

Vážení rodičia,

našu škôlku budeme mať zatvorenú opätovne od 16.03.2020 - 27.03.2020 vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie.

Sledujte prosím informácie zverejneňované v sekcii Oznámenie a usmernenie.

Ďakujeme za pochopenie

Renata Hruščová
riaditeľka MŠ Felix

Posledná úprava ( Pondelok, 11 máj 2020 )
 
Dôležité oznámenie Tlačiť E-mail

Vážení rodičia,


z dôvodu  šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID - 19 a v súvislosti s novo prijatými opatreniami /Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, MŠVVaŠ SR a RÚVZ) v celom Bratislavskom kraji si Vám dovolíme oznámiť, že
i naše predškolské zariadenie bude od zajtrajšieho dňa t.j. 10. 3. do 13. 3. 2020 mimo prevádzku. O ďalšom postupe Vás budeme informovať mailom a SMS správami.

Ďakujeme za pochopenie

S pozdravom
Renata Hruščová
riaditeľka MŠ Felix

 


 

Posledná úprava ( Pondelok, 09 marec 2020 )
 
Oznámenie riaditeľky materskej školy Tlačiť E-mail


Vážení rodičia,


v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujem poskytnúť nasledovné informácie a odporúčania hlavného hygienika SR. Viac informácií môžete nájsť na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava (
www.ruvzba.sk).


Upozorňujem rodičov, aby v prípade prvých príznakov chrípkového ochorenia nechali žiakov v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:
• často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu

• očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami
• zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
• vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
• ak ste chorý, liečte sa doma
• zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami
• 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)
• v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnézeAk všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom na 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , ako aj na telefónnych číslach

 

 

0917 222 682 a 0918 659 580.

Informácie môžu byť ďalej aktualizované podľa nových zistení.

Renata Hruščová

riaditeľka materskej školy

 

Posledná úprava ( Štvrtok, 05 marec 2020 )
 
Usmernenie MŠVVaŠ Tlačiť E-mail

Vážení rodičia,

v priloženom súbore Vás informujeme o usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k súčasnej situácii ohľadom koronavírusu.

Renata Hruščová

riaditeľka materskej školy

 Usmernenie MŠVVaŠ

Posledná úprava ( Pondelok, 09 marec 2020 )