Menu
Úvod
Zápis detí 2023/2024
Prezentácia MŠ
Pozrite sa k nám
Aktivity
Semienko a rastlinka
Svetom s počítačom
Zamestnanci
Výučba anglického jazyka
Galéria English
Logopedická starostlivosť
Fotogaléria
Galéria pre rodičov
Logopédia
Psychologická starostlivosť
2 % dane z príjmu
Poradné orgány školy
Hodnotiaca správa
Kontakt
Vyhľadávanie
- - - - - - - - - - - - - -
Ďakujeme sponzorom
Kniha návštev
Výtvarno-kreatívna súťaž Zvedaví Felix
 

Úvod arrow Aktivity
Advertisement
Naše aktivity Tlačiť E-mail

 

-  hudobná výchova s obľúbenými pesničkami Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho, koncerty pre rodičov i súrodencov,

-  výučba anglického jazyka,

-  práca s logopedičkou,

-  predškolská príprava pomocou stimulačného programu „Tréning fonematického uvedomovania podľa  D.B. Eľkonina,

-  návštevy vzdelávacích podujatí ( ZOO, Botanická záhrada, múzeá, výstavy)

-  návštevy zábavných podujatí ( koníky v Ivanke Pri Dunaji, tigre v Kostolnej,...)

-  dopravné ihrisko,

-  fakultatívne výlety  v rámci projektu „Poznaj svoje mesto a jeho okolie“

-  telovýchovné aktivity: kurz korčuľovania, plávania, lyžovania, saunovania, soľná jaskyňa,

-  možnosť ďalších krúžkov v priestoroch MŠ Felix po 17:00 h:

-         výtvarný,

-         hudobný,

-         pracovný,

-         dramatický,

-         tanečný.

Krúžky sú vedené externým profesionálnym lektorom podľa záujmu rodičov, aby sme Vás odbremenili od náročnej individuálnej prepravy detí na rôzne krúžky.