Menu
Úvod
Oznámenie a usmernenie
Prezentácia MŠ
Pozrite sa k nám
Aktivity
Semienko a rastlinka
Svetom s počítačom
Zamestnanci
Výučba anglického jazyka
Galéria English
Logopedická starostlivosť
Fotogaléria
Galéria pre rodičov
Logopédia
Psychologická starostlivosť
2 % dane z príjmu
Poradné orgány školy
Hodnotiaca správa
Kontakt
Vyhľadávanie
- - - - - - - - - - - - - -
Ďakujeme sponzorom
Kniha návštev
Výtvarno-kreatívna súťaž Zvedaví Felix
 

Úvod arrow Poradné orgány školy
Advertisement
Zápis do MŠ Felix Tlačiť E-mail
Zápis detí do Súkromnej MŠ Felix
Mikovíniho 3, 811 03 Bratislava 3
V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. a vyhlášky    MŠ SR č. 353/1994 Z.z.  o  predškolských zariadeniach v znení neskorších  predpisov  Felix MŠ s.r.o. ,  ako zriaďovateľ  Súkromnej materskej školy Felix oznamuje rodičovskej verejnosti, že zápis detí do materských škôl pre školský rok 2007/2008 sa uskutoční
od 1.3. 2008 do 30.3. 2008
Prihlášku si môžu rodičia  vyzdvihnúť  priamo  v materskej  škole  v  pracovných dňoch od 7.00 hod do 18.00 hod. K prihláške musí byť priložené vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa.
Termín odovzdávania prihlášok do materskej školy je od 17. 3. 2008 do  28. 3. 2008.
Kritériá pre prijatie detí:
1. Prednostne sa prijímajú deti 5-6 ročné a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
2. Deti 3 a 4 ročné
3. Deti, ktoré k 1. 1. 2008 dovŕšili 2 roky

Písomné rozhodnutia  o prijatí alebo neprijatí dieťaťa si rodič môže vyzdvihnúť v materskej škole od 10. 4. 2008 do 21. 4. 2008.
Zoznam prijatých a neprijatých detí bude zverejnený na budove materskej školy. Rodičia, ktorí  si  nevyzdvihnú  rozhodnutie  o  prijatí,  resp.  neprijatí do materskej školy, obdržia rozhodnutie poštou a to do 30 dní od podania prihlášky.
Prijatie dieťaťa do materskej školy je možné aj počas celého roka, pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia.

Ladislav Hrušč
zriaďovateľ
Súkromná materská škola Felix
Posledná úprava ( Pondelok, 11 máj 2020 )
 
< Predchádzajúca