Menu
Úvod
Zápis detí 2023/2024
Prezentácia MŠ
Pozrite sa k nám
Aktivity
Semienko a rastlinka
Svetom s počítačom
Zamestnanci
Výučba anglického jazyka
Galéria English
Logopedická starostlivosť
Fotogaléria
Galéria pre rodičov
Logopédia
Psychologická starostlivosť
2 % dane z príjmu
Poradné orgány školy
Hodnotiaca správa
Kontakt
Vyhľadávanie
- - - - - - - - - - - - - -
Ďakujeme sponzorom
Kniha návštev
Výtvarno-kreatívna súťaž Zvedaví Felix
 

Úvod arrow Poradné orgány školy
Advertisement
Poradné orgány školy Tlačiť E-mail


Pedagogická rada Súkromnej materskej školy Felix

 

Vedúca:           menovaná riaditeľka materskej školy

Členovia:         pedagogický zamestnanci materskej školy

 

Pedagogická rada je poradný orgán školy, má svojho vedúceho a jednoznačne vymedzené kompetencie. Svojou činnosťou sa podieľa na pedagogickom riadení školy.

Členmi metodického združenia sú všetci pedagogický zamestnanci pracujúci v Súkromnej materskej škole Felix.

Do pôsobnosti pedagogickej rady patrí výchova a vzdelávanie detí  v triede slniečok, žabiek, delfínov a srdiečok Súkromnej materskej školy Felix.

 

Vyhodnotenie práce pedagogickej rady

 

Hlavnou náplňou PR je skvalitňovanie školského vzdelávacieho programu "Zvedavý Felix". Zasadnutia sa uskutočňujú podľa vypracovaného plánu činnosti a aktuálne podľa potreby pedagógov. V priebehu celého roka sa kolektív pedagógov venuje tvorbe učebných osnov, ktoré vychádzajú z materiálu ISCED 0. Na rokovaniach sú tiež zaradené aktuálne informácie a poznatky zo seminárov a informácie čerpané z odbornej literatúry.

Pedagogická rada Súkromnej materskej školy Felix  úzko spolupracuje s metodickým združením Súkromnej materskej školy Felix.

 

Metodické združenie Súkromnej materskej školy Felix

 

Vedúca:           menovaná riaditeľka materskej školy

Členovia:         pedagogický zamestnanci materskej školy

 

Cieľom metodického združenia je zvyšovanie úrovne výchovy a vzdelávania, vzájomne sa oboznamovať s novými trendmi v oblasti pedagogiky, zúčastňovať sa na podujatiach a vzdelávaní ponúknutými MPC. Pozitívne ovplyvňovať profesijný rast pedagogických zamestnancov. Zároveň tiež napomáhať pri nadobúdaní zručností v oblasti plánovania podľa ŠkVP.

 
< Predchádzajúca