Menu
Úvod
Zápis detí 2023/2024
Prezentácia MŠ
Pozrite sa k nám
Aktivity
Semienko a rastlinka
Svetom s počítačom
Zamestnanci
Výučba anglického jazyka
Galéria English
Logopedická starostlivosť
Fotogaléria
Galéria pre rodičov
Logopédia
Psychologická starostlivosť
2 % dane z príjmu
Poradné orgány školy
Hodnotiaca správa
Kontakt
Vyhľadávanie
- - - - - - - - - - - - - -
Ďakujeme sponzorom
Kniha návštev
Výtvarno-kreatívna súťaž Zvedaví Felix
 

Úvod arrow Svetom s počítačom
Letom svetom s počítačom Tlačiť E-mail

Žijeme v dobe nesmierneho rozvoja digitálnych technológií a preto sú digitálne technológie, počítače, komunikačné zariadenia a internet úplne prirodzenou súčasťou života. Práca s digitálnymi technológiami sa objavuje už aj v živote predškolákov, preto vzrastá potreba vhodne integrovať digitálne technológie aj do predškolskej prípravy našich detí.


Cieľom využívania počítača v MŠ nie je ani tak zoznamovať deti s jeho obsluhou, ale využívať ho ako jednu z nových metód, ktorá môže spestriť predškolské vzdelávanie. Pre vzdelávanie sú podstatné počítačové hry, programy a ich obsah. Tým, že umožníme dieťaťu v predškolskom veku spoznať počítač, podporujeme rozvoj jeho tvorivého a kritického myslenia viacerými spôsobmi. Takého dieťa rýchlejšie spracováva informácie, lepšie vie triediť a zapamätať si fakty. Pomocou náučných hier si dieťa hravou formou rozvíja nielen svoju tvorivosť, ale i kreatívne myslenie. Dostatok hardvérového a softvérového vybavenia v MŠ ešte neznamená kvalitné učenie sa s digitálnymi technológiami. Kľúčovým faktorom pre rozvoj dieťaťa zostáva učiteľ. Ten pôsobí ako znalec predškolského kurikula a volí primerané metódy, ktorými napĺňa ciele kurikula. Je odborníkom pre porozumenie rôznorodým detským potrebám.

Podporu pri zavádzaní digitálnych technológií v slovenských materských školách ponúka medzinárodný program KidSmart Early Learning od spoločnosti IBM, ktorý sa nachádza aj v našej súkromnej materskej škole Felix.Niektoré digitálne hračky a softvérové programy využívané v edukačnom procese v súkromnej materskej škole Felix


Bee-bot Digitalne technologie

Táto programovateľná hračka má tvar veselo pôsobiacej lienky s veľmi jednoduchým rozhraním na ovládanie. Princíp ovládania sa zakladá na logovskom ovládaní robota. Umožňuje deťom programovať cestu hračky napr. v štvorcovej sieti, či na koberci od jedného bodu k druhému. Funguje bez počítača, či iných technológií. Bee- bot je určený aj pre deti predškolského veku. Bee- bot je jednoduchým prostriedkom pre hravé učenie sa rôznych oblastí, spoznávanie písmen, čísiel, orientáciu v priestore. Je tiež nástrojom na rozvíjanie schopnosti plánovania tvorby postupu pre riešenie jednoduchých problémov.

Edukačný softvér Veselá škôlka Lienka Digitalne technologie


Projekt Veselá Škôlka Lienka je určený pre deti vo veku 5-6 rokov. Skladá sa zo šiestich rôznorodých aktivít, v ktorých dieťa najmä usporadúva, triedi, dopĺňa a skladá základné geometrické útvary.

CD ROM „Cirkus Šaša Tomáša“Digitalne technologie

CD ROM „Cirkus šaša Tomáša“ je software zameraný predovšetkým na rozvoj matematických predstáv. Je veku primeraný a zohľadňuje aj rozumovú vyspelosť dieťaťa, nakoľko úlohy sú rozdelené do rôznych úrovní náročnosti.

Program Relevation Natural Art- predstavy z farieb a vzorov Digitalne technologie

KidSmart Early Learning od firmy IBM


Digitalne technologie
Je to špeciálny model počítača pre deti s edukačným programom Mladý bádateľ. V programe KidSmart si naši škôlkari môžu otvoriť jeden z piatich predinštalovaných softvérových titulov podľa vlastného výberu: Knihomoľovo, Mudrlantovo, Časopriestorovo, Matematikovo a Výmyselníkovo.

Milin dom matematiky Digitalne technologie

Software Milinho domu matematiky bol vytvorený veľmi starostlivo a odráža predstavu autorov o tom, čo môžu technológie priniesť v oblasti vzdelávania detí. Práve preto je tento software naplnený hodinami výuky hrou, farebnými postavičkami, príjemnou hudbou, úsmevmi a smiechom. Pomocou siedmych aktivít vo forme hry sa deti učia o číslach, počítaní, sčítaní, odčítaní, riešení úloh, či geometrických tvaroch.

Samov vedecký dom Digitalne technologie

Svojimi pestrými písmenami, animovanými obrázkami, príjemnými hlasmi a hudbou podporuje tento program prirodzenú detskú zvedavosť a dáva deťom poznať radosť z objavovania sveta vedy okolo nás. Samov vedecký dom ponúka päť aktivít, v rámci ktorých sa deti učia triediť, zaradiť dej do postupnosti, pozorovať, predvídať a konštruovať. Deti si osvojujú základy prírodovedeckej taxonómie a objavujú, ako žijú rastliny a zvieratá, môžu zostrojiť rôzne hračky a stroje.

Hankin dom miest a času Digitalne technologie

Aktivity rozvíjajú zručnosti týkajúce sa času a zemepisu. Spolu s Hankou spoznávajú hodiny, plynutie času a jednotky používané na meranie času, objavujú súvislosti medzi zemou, glóbusom a mapou sveta, či hľadajú a pomenovávajú kontinenty a oceány.

Mozgolamy Digitalne technologie

Deti vytvárajú svoju melódiu pomocou hudobných nástrojov, následne majú možnosť si ju vypočuť.

Interaktívna tabuľa

Vďaka prepojeniu zostavy Kidsmart a interaktívnej tabule máme v našej materskej škole možnosť všetky vyššie spomenuté aplikácie skúmať a riešiť inovatívne, na veľkej ploche s možnosťou ovládania prstom či dotykovým perom.


Digitalne technologie

Digitalne technologie

Naše deti si svet digitálnych technológii, ktorý sme im vytvorili v Súkromnej materskej škole Felix veľmi obľúbili. Ak Vás prezentácia našej práce oslovila radi Vás u nás privítame a môžete sa stať súčasťou nášho edukačného projektu Letom svetom s počítačom.


 
< Predchádzajúca