Menu
Úvod
Oznámenie a usmernenie
Prezentácia MŠ
Pozrite sa k nám
Aktivity
Semienko a rastlinka
Svetom s počítačom
Zamestnanci
Výučba anglického jazyka
Galéria English
Logopedická starostlivosť
Fotogaléria
Galéria pre rodičov
Logopédia
Psychologická starostlivosť
2 % dane z príjmu
Poradné orgány školy
Hodnotiaca správa
Kontakt
Vyhľadávanie
- - - - - - - - - - - - - -
Ďakujeme sponzorom
Kniha návštev
Výtvarno-kreatívna súťaž Zvedaví Felix
 

Úvod arrow Logopedická starostlivosť arrow Fonomatické uvedomovanie
Fonomatické uvedomovanie Tlačiť E-mail

Centrum Logos, s. r. o. – súkromná logopedická poradna, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava – Nové Mesto
mobil: 0903 426 452, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , web: www.centrumlogos.sk

Tréning fonematického uvedomovania podla D. B. Elkonina - tréning jazykových predpokladov dobrého čítania


Až polovica detí, ktoré mali ťažkosti s rečou v ranom a predškolskom veku, majú ťažkosti v učení, predovšetkým v čítaní a písaní. Takmer tretina prvákov našich ZŠ sú tzv. slabí čitatelia: čítajú pomaly, nesprávnou technikou, viazne u nich porozumenie textu.

Na to, aby bolo dieťa úspešné v škole, musí spĺňať určité predpoklady pripravenosti na školu. Okrem veku primerane rozvinutých rozumových schopností, osobnostnej a citovej zrelosti, sociálnej vyspelosti sú veľmi dôležité tiež predpoklady pre zvládnutie čítania a písania. Kedysi sa predpokladalo, že je potrebné najmä dobré zrakové vnímanie, orientácia v priestore a dobrá slovná zásoba. Dnes ale vieme, že rozhodujúce sú špecifické jazykové procesy – gramatický cit, dobré naratívne schopnosti (schopnosť súvislo rozprávať na nejakú tému), rýchle automatické pomenovanie (rýchle vybavovanie si slov z pamäti), ale aj rozmýšľanie o jazyku, o jeho štruktúre, ci slovách.

Rozhodujúcim predpokladom pre osvojenie si čítania a písania je fonematické uvedomovanie, teda uvedomovanie si hláskovej skladby slova. Fonémy (hlásky ) si dieťa osvojuje skôr ako písmenká. Až keď diéta porozumie zvukovej skladbe slova, dokáže tieto zvuky bez problémov nahradiť písmenkami.

U nás používame na rozvoj jazykových schopností Elkoninovu metodiku. Využíva sa u detí s normálnym vývinom reči ako aj u detí s narušeným vývinom reči, pre bilingválne deti, u ktorých treba posilniť jazykový cit pre slovenský jazyk; a aj u detí s nesprávnou výslovnosťou, pretože rozvíja jazykové vedomie a poskytuje model správnej výslovnosti.

Pomáha rozvíjaš jazykový cit, deti sa učia počúvať zvukovú štruktúru slova (vyhľadávajú slová, ktoré sa rýmujú), učia sa uvedomovať si hláskovú stavbu slova (schopnosť narábať s hláskami - pomenovať prvú – poslednú), deliť slová na slabiky, skladať z nich slová a zasa ich rozkladať, ci rozlišovať významovú a formálnu stránku slova.

Metodika je rozpracovaná do 30 hodín, pričom jedna hodina trvá 30 minút, posledných pár stretnutí trvá 45 minút. Tréning vedie logopédka. Deti dostanú svoje prvé šlabikáre, do ktorých si aj kreslia a vyfarbujú obrázky. Pracujú tiež pri tabuli, používajú grafické schémy slov a farebné žetóny na označovanie jednotlivých skupín hlások. Pomáhajú im aj bábky a rozprávkové bytosti: Hlásulienky, Majster Slabika, Dano – kamarát tvrdých spoluhlások a Duro – kamarát mäkkých spoluhlások.

Tento tréningový program je vhodný pre deti od 5 rokov a má dlhodobý vplyv na jazykový vývin. V súčasnosti sa podobné programy široko uplatňujú v práci predškolských zariadení v USA, vo Švédsku a v ďalších krajinách s rozvinutou preventívnou starostlivosťou o zdravie a duševný vývin detí. Preto vám takýto program ponúkame aj my.

Zdroj: Mikulajová, M., Dujcíková, O.: Tréning fonematického uvedomovania podla D. B. Elkonina, 2000