Menu
Úvod
Zápis detí 2023/2024
Prezentácia MŠ
Pozrite sa k nám
Aktivity
Semienko a rastlinka
Svetom s počítačom
Zamestnanci
Výučba anglického jazyka
Galéria English
Logopedická starostlivosť
Fotogaléria
Galéria pre rodičov
Logopédia
Psychologická starostlivosť
2 % dane z príjmu
Poradné orgány školy
Hodnotiaca správa
Kontakt
Vyhľadávanie
- - - - - - - - - - - - - -
Ďakujeme sponzorom
Kniha návštev
Výtvarno-kreatívna súťaž Zvedaví Felix
 

Úvod arrow Psychologická starostlivosť
Psychologická starostlivosť
Vyskocil Ivan psychologMgr. Ivan Vyskočil – psychológ

individuálne poradenstvo a terapie s dospelými, rodičmi a deťmi

Štúrova 3, 811 02 Bratislava – Staré mesto

Mobil: 0902 494 485

e-mail: ivan.vyskocilZAVINACgmail.com

web: www.ivan-vyskocil.sk

 

 

 

Vzdelanie:
2005 - 2010 - Trnavská univerzita v Trnave a Univerzita Komenského v Bratislave, odbor psychológ
2010 - 2014 - Psychoterapeutický výcvik (Na osobu zameraný prístup)
2014 - 2015 - Na emócie zameraná psychoterapia


Certifikáty:
2013 - Diagnostika a terapia deficitov čiastkových funkcií podľa dr.  Sindelar
2012 - 2014 - Lektor kurzov Rešpektovať a byť rešpektovaný (www.respektovanie.sk)

Pracoval som v MŠ pri diagnostickom centre,  liečebno-výchovnom sanatóriu a v pedagogicko-psychologickej poradni, kde som získal skúsenosti s detskou psychoterapiou, rodičovským poradenstvom a pedagogickým poradenstvom.

Som jeden zo šiestich lektorov na Slovensku oprávnený lektorovať komplexné kurzy o efektívnej komunikácii, motivácii a vzťahoch založené na moderných psychologických a neurovedeckých poznatkoch (nielen) vo výchove Rešpektovať a byť rešpektovaný.

V súčasnosti sa venujem poradenstvu s rodičmi, podpore vzťahu rodič-dieťa cez dyadickú terapiu (najmä pri deťoch v náhradnej starostlivosti), alebo cez filiálnu terapiu, kedy sa rodič naučí zručnosti hrovej terapie a tak dokáže zlepšiť vzťah a pomôcť dieťaťu sám. Venujem sa aj terapii s dospelými, v niektorých prípadoch poskytujem aj detskú terapiu.
Prax ukázala, že často sú v hre ako psychologické, tak nepsychologické faktory, preto v spolupráci s OZ Assistentia (www.assistentia.sk) robíme tímovú medziodborovú diagnostiku pre deti náročné alebo zaostávajúce vo vývine (ADHD, FAS, poruchy učenia, správania, regulácie emócií) pre zmapovanie príčin s následným poradenstvom a indikovanou terapiou.
Viac informácií nájdete na stránke www.ivan-vyskocil.sk , alebo priamo na e-maili ivan.vyskocilZAVINACgmail.com

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >