Menu
Úvod
Zápis detí 2021/2022
Prezentácia MŠ
Pozrite sa k nám
Aktivity
Semienko a rastlinka
Svetom s počítačom
Zamestnanci
Výučba anglického jazyka
Galéria English
Logopedická starostlivosť
Fotogaléria
Galéria pre rodičov
Logopédia
Psychologická starostlivosť
2 % dane z príjmu
Poradné orgány školy
Hodnotiaca správa
Kontakt
Vyhľadávanie
- - - - - - - - - - - - - -
Ďakujeme sponzorom
Kniha návštev
Výtvarno-kreatívna súťaž Zvedaví Felix
 

Úvod arrow Zápis detí 2021/2022
Zápis detí do Súkromnej materskej školy Felix Tlačiť E-mail

Zápis detí do Súkromnej materskej školy Felix

Mikovíniho 3, 831 02 Bratislava 3


 V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole  v znení neskorších predpisov Felix MŠ s.r.o. ,  ako zriaďovateľ  Súkromnej materskej školy Felix oznamuje rodičovskej verejnosti, že zápis detí do materských škôl pre školský rok 2021/2022  sa uskutoční

od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021

Prihlášku si môžu rodičia  nájsť na webovej stránke Súkromnej materskej  školy Felix (www.felixms.sk) vzhľadom na platiace pandemické opatrenia. K prihláške je však potrebné zo strany zákonného zástupcu i uzatvorenie Zmluvy o starostlivosti o dieťa.  Súčasťou prihlášky musí byť taktiež priložené vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa, potvrdenie o očkovaní dieťaťa a kópia kartičky poistenca.

Termín odovzdávania prihlášok do materskej školy je od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Kritériá pre prijatie detí:


1. Prednostne sa prijímajú deti 5-6 ročné a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
2. Deti 3 a 4 ročné,
3. Deti, ktoré k 1. 1. 2021 dovŕšili 2  roky.

Písomné rozhodnutia  o prijatí alebo neprijatí dieťaťa si rodič môže vyzdvihnúť v materskej škole od 1.5.2021 do 15. 5. 2021.

Zoznam prijatých a neprijatých detí bude zverejnený na budove materskej školy. Rodičia,ktorí  si  nevyzdvihnú  rozhodnutie  o  prijatí,  resp.  neprijatí do materskej školy, obdržia rozhodnutie poštou a, to do 30 dní od podania prihlášky.

Zápis sa samozrejme nedotýka rodičov, ktorých dieťa už navštevuje našu materskú školu.

Prijatie dieťaťa do materskej školy je možné aj počas celého roka, pokiaľ je voľná kapacita nášho predškolského zariadenia.

 

Renata Hruščová
zriaďovateľ
Súkromná materská škola Felix

Príloha: Žiadosť o prijatie do MŠ Felix - DOC (doc 30 kB)
Žiadosť o prijatie do MŠ Felix - PDF (pdf 50 kB)

Posledná úprava ( Sobota, 03 apríl 2021 )