Menu
Úvod
Oznámenie a usmernenie
Prezentácia MŠ
Pozrite sa k nám
Aktivity
Semienko a rastlinka
Svetom s počítačom
Zamestnanci
Výučba anglického jazyka
Galéria English
Logopedická starostlivosť
Fotogaléria
Galéria pre rodičov
Logopédia
Psychologická starostlivosť
2 % dane z príjmu
Poradné orgány školy
Hodnotiaca správa
Kontakt
Vyhľadávanie
- - - - - - - - - - - - - -
Ďakujeme sponzorom
Kniha návštev
Výtvarno-kreatívna súťaž Zvedaví Felix
 

Úvod
Advertisement
Oznámenie - 12.03.2020

Vážení rodičia,

našu škôlku budeme mať zatvorenú opätovne od 16.03.2020 - 27.03.2020 vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie.

Sledujte prosím informácie zverejneňované v sekcii Oznámenie a usmernenie.

Ďakujeme za pochopenie

Renata Hruščová
riaditeľka MŠ Felix

 
Dôležité oznámenie

Vážení rodičia,


z dôvodu  šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID - 19 a v súvislosti s novo prijatými opatreniami /Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, MŠVVaŠ SR a RÚVZ) v celom Bratislavskom kraji si Vám dovolíme oznámiť, že
i naše predškolské zariadenie bude od zajtrajšieho dňa t.j. 10. 3. do 13. 3. 2020 mimo prevádzku. O ďalšom postupe Vás budeme informovať mailom a SMS správami.

Ďakujeme za pochopenie

S pozdravom
Renata Hruščová
riaditeľka MŠ Felix

 


 

 
Milí rodičia

 Vaše dieťa sa nachádza v jedinečnom a  najcitlivejšom období svojho vývoja, akým je práve predškolský vek. Ako mamina dvoch malých synčekov som prešla tou strastiplnou cestou prvých dní a týždňov pobytu detí v materskej škole. Eufóriu z nových zážitkov vystriedal plač, vzdor a nechuť opustiť známe domáce prostredie a ísť každé ráno do materskej škôlky.

Určite si uvedomujete, že pre toho malého človiečika, ktorý strávil dlhé láskyplné obdobie s ľuďmi, ktorých má najradšej, nie je vôbec ľahké náhle opustiť teplo domova a ísť v ústrety novým skúsenostiam a zážitkom, pri ktorých ho už nebudú sprevádzať maminka s tatinkom, ale cudzie pani učiteľky a neznáme deti v novom prostredí.
Pre deti v predškolskom veku je prirodzeným prostredím rodina. Zároveň je im vlastná už aj potreba vytvárať si vzťahy so svojimi rovesníkmi. Naše predškolské zariadenie chce Vašim deťom poskytnúť oboje: láskavé rodinné prostredie, vytvorené skúsenými a empatickými pedagógmi a pomocným personálom, ako aj možnosť spoznávaž nových priateľov, učiť sa medziľudským vzťahom a ich pravidlám a pripraviť sa tak na dlhé obdobie strávené v kolektíve spolužiakov v škole. 
Renáta Hruščová
zriaďovateľka materskej školy