Menu
Úvod
Prezentácia MŠ
Pozrite sa k nám
Aktivity
Semienko a rastlinka
Svetom s počítačom
Zamestnanci
Výučba anglického jazyka
Galéria English
Logopedická starostlivosť
Fotogaléria
Galéria pre rodičov
Logopédia
Psychologická starostlivosť
2 % dane z príjmu
Poradné orgány školy
Hodnotiaca správa
Kontakt
Vyhľadávanie
- - - - - - - - - - - - - -
Ďakujeme sponzorom
Kniha návštev
Výtvarno-kreatívna súťaž Zvedaví Felix
 

Úvod arrow Zamestnanci
Zamestnanci


 

Lucia Provaznikovapani učiteľka Bc. Lucia Provazníková
Dátum narodenia: 01.04.1987
Vzdelanie:
Pegagogická faskulta Univerzity Komenského v Bratislave - Predškolská a elementárna pedagogika.
Pedagogická prax: Priebežná prac v MŠ a ŠKD počas bakalárskeho štúdia na Pdf UK. Dlhoročná práca v detských centrách s deťmi vo veku 18 mesiacov do 5 rokov. Animátorka v detskom tábore.
Kurzy: Kurz prvej pomoci pre deti
Záujmy:  Kreatívna činnosť pre deti, staranie sa a opatrovanie detí, pohybové kurzy pre deti, šport, hudba
 Erika Holaskovapani učiteľka PaedDr. Erika Bartová

Rok narodenia: 1982
Vzdelanie: Predškolská a elementárna pedagogika, Pedagogická fakulta  Univerzity Komenského v Bratislave, Rigorózna skúška z Elementárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta  Univerzity Komenského v Bratislave
Pedagogická prax: v súkromnej materskej škole Felix pôsobí už 5 rokov
Záujmy: výtvarné aktivity rôzneho druhu, záľuba v maľovaní prstovými farbami, hra na klavír, flautu a tanec

t.č. na materskej dovolenke

Pavlina Magdoskovapani učiteľka Mgr. Pavlína Magdošková

Dátum narodenia:  28.10.1985
Vzdelanie: surdopédia a špeciálnopedagogické poradenstvo
Záujmy: knihy, hudba, hand made tvorba (krakelovanie, servítková technika, papierové pletenie)

Dominika Mandz8kov8pani učiteľka Bc. Dominika Mandzáková

Vek: 22 rokov
Vzdelanie: Prešovská univerzita v Prešove. Pedagogická fakulta.Katedra  predškolskej a elementárnej pedagogiky.
Pedagogická prax: Priebežná a súvislá prax v MŠ a ŠKD počas vysokoškolského štúdia na pedagogickej fakulte.
Záujmy:  Mám rada šport, hudbu, kreslenie, maľovanie. Rada pracujem s  deťmi a svoj voľný čas trávim v prírode.

Maria Baginovapani učiteľka Bc. Mária Bozsíková

Vek: 24 rokov
Vzdelanie: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školské kluby a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Pedagogická prax: v materskej škole a základnej škole (prvý stupeň) počas štúdia na strednej a vysokej škole
Záujmy: šport, cestovanie, knihy, práca s deťmi, ...

t.č. na materskej dovolenkeLucka Kubandovapani učiteľka Mgr. Lucia Kubandová

Vek: 24 rokov
Vzdelanie: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - špeciálna pedagogika
Pedagogická prax: trojročná prax v súkromnej materskej škole, priebežná a súvislá prax počas celého štúdia na pedagogickej fakulte UK
Záujmy:
práca s deťmi, šport, hudba, výtvarná činnosť, varenie, cestovanie a knihyMaria Baginovapani učiteľka Bc. Zuzana Sasaráková


Vek: 24 rokov

Vzdelanie: Pedagogická fakulta v Prešove, Pedagogická a sociálna akadémia v Prešove  odbor: Bc. stupeň predškolská a elementárna pedagogika

Pedagogická prax: priebežná a súvislá prax v MŠ na Pedagogickej fakulte v Prešove

Záujmy: práca s deťmi a mládežou, detské tábory, literatúra, hudba, šport
Eliška Beluškovápani učiteľka Mgr. Eliška Belušková

Vek: 23 rokov
Dátum narodenia: 
Vzdelanie: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Odbor pre predprimárne a primárne vzdelávanie
Záujmy:  Mám rada šport, prácu s deťmi, hudbu, cestovanie a prírodu.Simona Vandovápani učiteľka Mgr. Simona Vandová

Vek: 25 rokov
Dátum narodenia: 14. 04. 1991
Vzdelanie: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, odbor Predškolská pedagogika
Pedagogická prax: Priebežná a súvislá prax v MŠ počas bakalárskeho aj magisterského štúdia  na PF PU. Asistent učiteľa MŠ – polročná dobrovoľnícka činnosť.
Záujmy: tarostlivosť o deti, opatrovanie detí, príroda, čítanie, cestovaniePatrícia Melegovápani učiteľka Mgr. Patrícia Melegová

Dátum narodenia: 06. 10. 1992
Vzdelanie: Špeciálna pedagogika, Pedagogická fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave.
Pedagogická prax:  priebežná a súvislá prax počas vysokoškolského štúdia, lektorka angličtiny metódou Helen Doron pre deti v predškolskom veku a  v mladšom školskom veku.
Kurzy: Výučba angličtiny metódou Helen Doron
Záujmy: hudba (muzikoterapia), šport, turistika, literatúra, tanec, práca s deťmi, handmade kreatívna tvorba.


  

Ivetka Kadlecikova

pani Ivetka Kadlečíková
Vek:
41 rokov
Pani Ivetka sa stará o naše hladné brušká a aby sme mali v škôlke poriadok a čisto.

 

 

 

 

 

 


 

 pani Mária Holíková
Vek:
37 rokov
Pani Mária sa spolu s paní Ivetkou stará o naše hladné brušká a aby sme mali v škôlke poriadok a čisto.

 

 

 
 
Copyright 2007 by TENNISCARE
Powered by Joomla!