Menu
Úvod
Oznámenie a usmernenie
Prezentácia MŠ
Pozrite sa k nám
Aktivity
Semienko a rastlinka
Svetom s počítačom
Zamestnanci
Výučba anglického jazyka
Galéria English
Logopedická starostlivosť
Fotogaléria
Galéria pre rodičov
Logopédia
Psychologická starostlivosť
2 % dane z príjmu
Poradné orgány školy
Hodnotiaca správa
Kontakt
Vyhľadávanie
- - - - - - - - - - - - - -
Ďakujeme sponzorom
Kniha návštev
Výtvarno-kreatívna súťaž Zvedaví Felix
 

Úvod arrow Oznámenie a usmernenie arrow Zápis detí do Súkromnej materskej školy Felix
Zápis detí do Súkromnej materskej školy Felix
Zápis detí do Súkromnej materskej školy Felix
Mikovíniho 3, 831 02 Bratislava 3

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov Felix MŠ s.r.o. , ako zriaďovateľ Súkromnej materskej školy Felix oznamuje rodičovskej verejnosti, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční online

od 7.5. do 18.5. 2020

Prihlášku si môžu rodičia nájsť priamo na webovej stránke materskej školy www.felixms.sk (pdf verzia). K prihláške nemusí byť priložené vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa, potvrdenie o očkovaní dieťaťa. Povinnosťou rodiča však bude tieto doklady doložiť následne na základe vývoja epidemiologickej situácie. Priložená však bude kópia kartičky poistenca.

Termín odovzdávania prihlášok do materskej školy je od 7.5 do 18.5. 2020

Kritériá pre prijatie detí:

1. Prednostne sa prijímajú deti 5-6 ročné a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
2. Deti 3 a 4 ročné,
3. Deti, ktoré k 1. 1. 2020 dovŕšili 2 roky.

Písomné rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa si rodič môže vyzdvihnúť v materskej škole od 25.5. do 29.5. 2020 na základe osobného dohovoru s riaditeľkou materskej školy. Jeho súčasťou budú i iné záväzné písomnosti.

Zoznam prijatých a neprijatých detí bude zverejnený na budove materskej školy. Rodičia, ktorí si nevyzdvihnú rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí do materskej školy, obdržia rozhodnutie poštou a, to do 30 dní od podania prihlášky.

Prijatie dieťaťa do materskej školy je možné aj počas celého roka, pokiaľ je voľná kapacita nášho predškolského zariadenia.

Ladislav Hrušč
zriaďovateľ
Súkromná materská škola Felix
Tel. kontakt 0911449770
 
 
 
Posledná úprava ( Pondelok, 11 máj 2020 )
 

 

 
 
Copyright 2007 by TENNISCARE
Powered by Joomla!